MANASTIREA PROBOTA
Sat Probota, Oras Dolhasca, Judetul Suceava
Cod postal 727176, Tel. 0744 493 128


INVITATIE PENTRU LICITATIETITLUL PROIECTULUI:


“RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL: Autoritatea Contractanta: MANASTIREA PROBOTA, cu sediul in Sat Probota, Oras Dolhasca judet Suceava ,cod postal 727176, Tel. 0744 493 128

2. DENUMIREA OBIECTUL SI LOCUL DE PRESATARE A SERVICIILOR : Servicii de proiectare - elaborare PTh, DDE, DTAC si Documentatii obtinere avize, acorduri, in cadrul proiectului “RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”, Sat Probota, Oras Dolhasca judet Suceava ,cod postal 727176

3. TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI : contract de servicii, cu durata de maxim 30 zile .

4. Valoarea estimata : 420.000, 00 lei (fara TVA)

5. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.07.2016, ora 12,00, la sediul autoritatii contractante.

6. Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici in legatura cu participarea la procedura : Respectarea modalitatii de prezentare a ofertelor , a cerintelor de calificare si a specificatiilor tehnice descrise in documentatia de atribuire, formulare , caiet de sarcini/ specificatii tehnice , care poate fi ridicat de la sediul autoritatii contractante, zilnic intre orele 8,00-16,00, pana la data si ora limita de prezentare a ofertelor 16.07.2016, ora 12,00 .

7. Programul in cadrul caruia se va solicita finantare pentru realizarea investitiei : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

8. Persoana de contact: Stavrofora Marina (Constanta) Turcanu, Maica Stareta, tel: 0744 493 125; fax: 0230 571 433 .

9. Temei legal de atribuire a contractului de servicii : prevederile Ordinului Nr. 427/01.04.2016, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari , al Ministerului Fondurilor Europene .

Documentatie licitatie:
Documentatie pentru achizitie | Formulare |

                                                                Home | Cuvant inainte | Istoric | Arhitectura | Pictura | Muzeul | Programul slujbelor | Activitate sociala |
                                                                            Activitate monahala | Galerie foto | Slujbe religioase | Donatii | Carte de oaspeti | Contact | DALI | Anunt licitatie |                                                                             Proiect restaurare | Digitizare imagini panoramice |